V období 1. 6. - 31. 10. 2011 přispěl v rámci projektu "Podpora činnosti informačních center v Olomouckém kraji Olomoucký kraj částkou 30.000,- Kč.

www.ok-tourism.cz - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Nejbližší kulturní a sportovní akce:

Více zde.


Nejbližší představení v Kině Sněžník:
Sobota 14. 3. v 1600 - Žraloci na s(o)uši
Sobota 14. 3. v 1830 - Hodinový manžel
Sobota 28. 3. v 1600 - Škatuláci
Sobota 28. 3. v 1830 - Andělé všedního dne

Více zde.

 

Nejnovější čísla měsíčníku Zlatý roh:

- Březen 2015 (2,41 MB)

- Únor 2015 (1,95 MB)

- Leden 2015 (2,57 MB)

Další čísla zde

 

           Město Staré Město se zapojilo do projektu Přeshraniční stezky princezny Marianny Oranžské.

Město Staré Město se účastní projektu "Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské". Více na www.mariannaoranzska.eu


                       

Jste návštěvník číslo

 

Internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Kladské sedlo nás ke spolupráci dovedlo".

Projekt spolufinancován z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis