V období 1. 6. - 31. 10. 2011 přispěl v rámci projektu "Podpora činnosti informačních center v Olomouckém kraji Olomoucký kraj částkou 30.000,- Kč.

www.ok-tourism.cz - Turistický informační portál Olomouckého kraje

Nejbližší kulturní a sportovní akce:

Více zde.

- 5. 12. - Mikulášská besídka

- 12. 12. - Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

- 14. 12. - Stroňská Gwiazdka

- 22. 12. - Zájezd na baletní představení Louskáček


Nejbližší představení v Kině Sněžník:
Sobota 13. 12. v 1830 - Století Miroslava Zikmunda
Sobota 27. 12. v 1600 - Tři bratři
Neděle 28. 12. v 1830 - Díra u Hanušovic
Pondělí 29. 12. v 1830 - Zejtra napořád

Více zde.

 

Nejnovější čísla měsíčníku Zlatý roh:

- Prosinec 2014 (1,47 MB)

- Listopad 2014 (2,37 MB)

- Říjen 2014 (2,69 MB)

Další čísla zde

 

           Město Staré Město se zapojilo do projektu Přeshraniční stezky princezny Marianny Oranžské.

Město Staré Město se účastní projektu "Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské". Více na www.mariannaoranzska.eu


                       

Jste návštěvník číslo

 

Internetové stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Kladské sedlo nás ke spolupráci dovedlo".

Projekt spolufinancován z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis